Duurzaamheid

Home Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling ten aanzien van het produceren van inrichtingselementen voor de openbare ruimte maakt deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van STEDON en vormt een van onze belangrijkste plichten.

Wij zetten zoveel mogelijk materialen in die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, en doen al het mogelijke om de impact van onze werkprocessen, nu en in de toekomst, op het milieu te verminderen. Bij het produceren wordt er voor 90% materialen toegepast die kunnen worden hergebruikt. Maar ook ons productieafval wordt tot het minimum beperkt. Het ingekochte staal voor onze productie wordt efficiënt ingekocht. Het ingekochte materiaal wordt op zodanige lengte ingekocht dat het afval tot het minimale wordt beperkt. Naast het op lengte inkopen van onze materialen wordt het staal in onze werkplaats met behulp van CNC snijder gesneden.  Door deze twee manieren te hanteren zorgen wij ervoor dat het staalafval als nihil kan worden beschouwd.