Verkeersklasse of belastingsklasse van inrichting van de openbare ruimte

Wat is een verkeersklasse?

De verkeersklasse of belastingklasse van een product geeft aan welke belastbaarheid het product aan moet kunnen. Deze klasse kan een belangrijk criteria zijn bij de aanvraag van een product voor in de openbare ruimte.

De boomroosters van Stedon kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd in 4 verschillende klassen (andere klassen in overleg). De belastingklasse wordt aangeduid in kiloNewton (kN) en zijn volgens DIN 19580 /  EN 1433 norm uitgevoerd.

Welke klassen zijn er?

De belastingsklassen zijn gebaseerd op de 6 bestaande verkeersklassen die bestaan binnen de EN 1433 norm.

 • Klasse 1: A-15
  Deze zones worden uitsluitend gebruikt door licht verkeer zoals voergangers, fietsers en scooters. Denk bijvoorbeeld aan trottoirs en fietspaden.
 • Klasse 2: B-125
  Verkeerszone in de openbare ruimte met licht gemotoriseerd verkeer zoals personenauto’s. Denk aan opritten, parken, pleinen en parkeerhavens.
 • Klasse 3: C-250
  Verkeerszone in de openbare ruimte met matig gemotoriseerd verkeer zoals auto’s met aanhangers, campers en bakwagens. Bijvoorbeeld woonwijken en parkeerterreinen.
 • Klasse 4: D-400
  Straten en wegen voor alle typen voertuigen, dus ook zwaar beladen vrachtwagens.
 • Klasse 5: E-600
  Zwaar belaste wegen en terreinen. Zoals industrieterreinen.
 • Klasse 6: F-900
  Gebieden met bijzonder zware belasting, zoals vliegvelden en havens.
Boomrooster straatmeubilair

Welke verkeersklassen biedt Stedon aan?

Wij bieden standaard voor onze producten in de openbare ruimte, oplossingen voor de eerste 4 verkeersklassen. Bent u toch op zoek naar een andere klasse? Neemt u dan contact met ons op, dan gaan wij kijken wat de mogelijkheden zijn.

Om de belastingklasse van uw product te berekenen van uw product kunt u gebruik maken van deze tabel:

Samen werken aan

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling ten aanzien van het produceren van inrichtingselementen voor de openbare ruimte maakt deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van STEDON en vormt een van onze belangrijkste plichten.