STEDON Slimme stedelijke Producten

Privacy Statement

Home Privacy Statement

Stedon is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten* van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van onze klanten worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stedon houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te wijzigen of te verwijderen

Gebruik van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Stedon uw gegevens vast (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens). Stedon gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Stedon, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit digitaal melden bij Stedon (info@stedon.nl). Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stedon?

De volgende persoonsgegevens zullen door Stedon worden verwerkt:

 • Organisatie
 • Afdeling
 • Functieomschrijving
 • Voornaam en achternaam
 • Postadres ( straat, postcode, woonplaats )
 • Bezoekadres ( straat, postcode, woonplaats )
 • Telefoonnummer(s)
 • Email
 • M/V

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Stedon verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor één of meer van de volgende
doeleinden:

 • Offerte op te stellen
 • Verstrekken van productinformatie
 • Opdrachtbevestiging op te stellen
 • Offertes, opdrachtbevestigingen of andere informatie aangaande een project digitaal te versturen
 • Facturatie
 • Te communiceren om u van de juiste service te kunnen voorzien
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van een nieuwsbrief

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen hoelang wij dat nodig achten om de door ons geleverde service te kunnen verlenen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigingen van uw persoonsgegevens

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit digitaal doen door een mail te sturen naar info@stedon.nl
Heeft u een klacht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u ook hierover een mail sturen naar info@stedon.nl

* Een persoon die daadwerkelijk informatie over onze producten of dienstverlening wenst te ontvangen. Vanaf het moment van aanvraag zal de gegevens worden verwerkt.