Verkeersklasse

De verkeersklasse of belastingklassen van een product geeft aan welke belastbaarheid het product aan moet kunnen. Deze klasse kan een belangrijk criteria zijn bij de aanvraag van een product voor in de openbare ruimte. De boomroosters van Stedon kunnen worden uitgevoerd in 3 verschillende verkeersklasse (De belastingklasse wordt aangeduid in kiloNewton (kN) en zijn volgens DIN EN 1433):

Klasse A (15 kN)

= 15 kN proefbelasting volgens EN1433

Verkeersklasse A: Wordt gebruikt voor gebieden die uitsluitend door fietsers en/of voetgangers worden gebruikt.

Klasse B (125 kN)

= 125 kN proefbelasting volgens EN1433

Verkeersklasse B: Wordt gebruikt voor gebieden als trottoirs, voetgangerszones en parkeerterreinen die toegankelijk zijn voor licht verkeer.

Klasse C (250 kN)

= 250 kN proefbelasting volgens EN1433

Verkeersklasse C: Wordt gebruikt voor gebieden als winkelstraten, ventwegen, algemene parkeerterreinen e.d.