Kwaliteit

Stedon BV is er van overtuigd dat kwaliteit een onmisbaar instrument is om het niveau van de productie en de plaatsing van inrichtingselementen voor de openbare ruimte te verbeteren. Ons kwaliteitsbeleid is opgebouwd rond de klanten. Hiermee worden zowel de interne alsook de externe klanten bedoeld.

Kwaliteit maakt het verschil in hoe we onze producten maken. Het is onze individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid om de vereisten en verwachtingen van onze klanten voortdurend in te vullen en zelfs te overtreffen. Alleen zo kunnen we onze strategische doelstellingen halen.

Betrokkenheid van het management en de werknemers

Wij engageren ons om de kwaliteit van onze producten, werkprocessen en diensten voortdurend te verbeteren.

We zullen onze werknemers de nodige verantwoordelijkheid geven om zo uitstekende resultaten neer te zetten, om onze klanten tevreden te stellen en onze rentabiliteit blijvend te waarborgen.

We zullen elke werknemer bij dit proces betrekken, in de overtuiging dat we alleen succes kunnen boeken dankzij hun kennis en hun inspanningen.

 

Principes

In de uitvoering van ons kwaliteitsbeleid zullen we acties opzetten en invoeren die op volgende

principes gestoeld zijn:

Veiligheid

Wij beschouwen de veiligheid en de gezondheid op het werk als een onderdeel van onze bedrijfsverantwoordelijkheid.

Wij zullen de arbeidsomstandigheden van alle werknemers verbeteren, met de vermindering van het aantal letsels en de bescherming van hun gezondheid. Om deze doelstellingen te halen, hanteren we een VCA* systeem, een managementsysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk.

 

Betrokkenheid van management en werknemers

Wij engageren ons voor de uitbouw van een lange-termijnproces van aanhoudende verbetering om letsels en ziektes te voorkomen.

Wij zullen onze werknemers, maar ook onderaannemers, bij dit proces betrekken, omdat wij beseffen dat dit enkel kan slagen door hun kennis en inzet.

 

Principes

Met de uitbouw van zijn beleid hanteert de Stedon BV de volgende principes:

Milieu

Duurzame ontwikkeling ten aanzien van het produceren van inrichtingselementen voor de openbare ruimte maakt deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Stedon BV en vormt een van onze belangrijkste plichten.

Wij engageren ons om zoveel mogelijk materialen in te zetten die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, en doen al het mogelijke om de impact van onze werkprocessen, nu en in de toekomst, op het milieu te verminderen.

 

Betrokkenheid van management en werknemers

Wij engageren ons om een duurzaam proces van continue verbetering uit te bouwen voor een steeds betere bescherming van het milieu.

 

Principes

Het milieubeleid van Stedon BV steunt op de volgende principes: