STEDON Slimme stedelijke Producten

Betonproducten van Stedon: circulair dus 100% recyclebaar

Home Nieuws Betonproducten van Stedon: circulair dus 100% recyclebaar

Zwart Poppetje nieuwsbrief Door Stedon     icoon-kalender 11 december 2018


Beton is een bouwmateriaal die uitermate geschikt is voor producten in de buitenruimte. Dit komt door onder andere de volgende eigenschappen:

  • Veruit de langste levensduur
  • Maximaal vandalismebestendig
  • Minimaal aan onderhoud
  • Niet brandbaar.

Omdat beton een lange levensduur kent wordt een betonproduct minder snel afgeschreven. Maar er kunnen natuurlijk situaties ontstaan waardoor dit wel nodig is. Het hergebruiken van beton kan op verschillende manieren. Als eerste kan men kijken of het product kan worden herplaatst of kan worden gebruikt voor andere doeleinden. Is dit niet mogelijk dan zal het product worden gekraakt om het te kunnen hergebruiken.

Betonnen bloembakken
betonproducten
100% recyclebaar

Al onze producten zijn gemaakt van circulair beton. Dat wil zeggen dat onze betonproducten voor 100% procent kunnen worden hergebruikt. Stedon werkt met twee typen beton:

  • Staal wapend beton
  • Vezelbeton

Het verschil in deze twee typen is dat er in staal wapend beton een wapening is verwerkt dat het beton nog sterker maakt. Staal wapend beton wordt met name gebruikt voor grote, daardoor ook zwaarder, constructieve producten. Vezelbeton heeft geen stalen wapening. Hierdoor is het lichter en wordt het voor de kleinere / lichtere non-constructieve producten gebruikt. Zoals onze skatetoestellen, zitblokken en planten-/bloembakken.

Zowel staal wapend beton als vezelbeton kunnen volledig worden gerecycled. Het beton zal bij een betonrecycling bedrijf, ook wel kraker genoemd, worden gekraakt. Het ontstane granulaat kan dan weer nuttig worden hergebruikt als toeslagmateriaal in funderingsmateriaal zoals wegen, fietspaden of te verharden terreinen. In minder mate zal het granulaat worden toegepast in nieuw beton. Om recyclen te voorkomen is het beter om bij het ontwerp al rekening te houden met eventuele toekomstige wijzigingen in gebruik. Of demontabele producten ontwerpen waarvan de verschillende elementen kunnen worden hergebruikt.

Skate
betonproducten zitelementen

Meer weten over onze betonproducten?