Beetsterzwaag
J.O.P. Carousel bij Sportvelden

Geleverd en geplaatst Jongeren Ontmoetings Plek ( JOP ) bij de sportvelden en sporthal.

Volledig verzinkt uitgevoerd.

Toegepaste producten:
J.O.P. Carousel bij Sportvelden