Drainbeton als Sportvloer

Drainbeton als Sportvloer. Drainbeton is een open betonconstructie het is daardoor waterdoorlaten en als zodanig zeer geschikt als verharding voor sportvloeren, met name, in de openbare ruimte.
Sportvloeren van Drainbeton past STEDON veelvuldig toe als verharding van:

  • Sportvloeren in sportkooien.
  • Tennisbanen.
  • Voetbalveldjes.
  • Pannaveldjes.
  • Handbalvelden.
  • Atletiekbanen.


Zo leveren wij veelal Sportkooien en Pannakooien welke direct in de sportvloeren van Drainbeton zijn aangebracht. De sportkooi is dan rondom 30 cm kleiner als de sportvloer, zo ontstaat er een rand rond de sportkooi waardoor het onderhoud aanzienlijk wordt vermindert. Zo kan de maaimachine met 1 wiel op de vloer van Drainbeton rijden en ontstaat er geen grasgroei in de wanden van de sportkooi of Pannakooi.

De bijzondere voordelen van Drainbeton t.o.v. andere sportverhardingen zijn:
- Veilig.
De waterdoorlatendheid van Drainbeton zorgt er voor dat een sportveldje vaker en veiliger bespeelbaar is doordat er geen plassen op blijven en er daardoor dus geen ijsvorming ontstaat.
- Milieuvriendelijk.
Het hemelwater wordt niet afgevoerd, het blijft in de omgeving en is daardoor geen belasting op het rioolstelsel.
- Vandalismebestendig.
Wanneer er onverhoopt een vuurtje op Drainbeton wordt gestookt zal de sportvloer niet vervormen of verbranden.
- Economisch in aanleg.
Aanleg van goten en kolken is niet nodig omdat het hemelwater direct door het Drainbeton in de bodem verdwijnt, mocht de bodemgesteldheid dit echter niet toelaten dan kan met een relatief eenvoudig drainagesysteem het hemelwater naar elders worden gebracht.
- Economisch in onderhoud.
Het voornaamste onderhoud bestaat uit eens per jaar schoon doorspuiten van het Drainbeton, Afhankelijk van het gebruik en de ligging zal na ca. 5 a 6 jaar een nieuwe sportcoating nodig zijn.
- Duurzaam.
De levensduur van een Sportvloer van Drainbeton kan 30 jaar en langer zijn.
Het onderhoud kan door ons op 5 jarig contractbasis worden verricht.
- ISA certificering:
STEDON heeft sportvelden van Drainbeton aangelegd welke door ISA zijn gecertificeerd als wedstrijdbanen.
- Sportvloeren lijst van ISA sport.
ISA sport heeft STEDON met sportvloeren van Drainbeton opgenomen in haar sportvloeren –lijst van NOC*NSF.

Drainbeton als Sportvloer