Drainbeton Algemene Omschrijving

Sportondergronden :
De jeugd beweegt en wil bewegen, bij vele gemeenten wordt dan ook veel aandacht besteed aan jongerenactiviteiten waaronder het aanleggen van sportarena's.

Na de realisatie van een sportkooi blijkt dat de jeugd naast het sporten zich bewust is van het milieu en wordt het afval vaak gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken.

Doch geldt dit niet voor bijvoorbeeld kauwgum, sigaretenpeuken etc. die worden toch nog steeds achteloos op de grond achtergelaten.

Belangrijk een sportvloer te ontwikkelen die bestand is tegen deze vorm van vervuiling en dus realiseert STEDON sportvloeren van ST/DB drainbeton® welke voldoet aan de hoogste milieueisen.

Bij normaal onderhoud liggen de sportvloeren van ST/DB drainbeton er altijd strak en schoon bij, hetgeen ertoe resulteert dat ook de omgeving strakker en schoner wordt gehouden
(sneeuwbaleffect).
Bij beschadigingen zijn de kosten voor reparatie bij de vloer ST/DB in de hand te houden daar de beschadigingen in de meeste gevallen de toplaag betreft hetgeen eenvoudig is te herstellen.

De Coating :
Het aanbrengen van de coating kan alleen wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 10 graden C.

De primer en coating worden op een droge schoongespoten vloer aangebracht ten alle tijden worden er bouwhekken geplaatst.

Duurzaam verantwoord :
De bij het productieproces van Drainbeton® vrijgekomen afvalstoffen en vuilwater worden hergebruikt.
Het aanbrengen vindt plaats zonderverwarming, d.m.v. klein, met lichtemotoren uitgerust materieel, de CO²uitstoot is zodoende zeer miniem.

Ingeval er een sportvloer wordt aangelegd in combinatie met een kooiwordt de vloer rondom 30 cm. groter gehouden dan de kooi.

Maandelijks terugkerende onderhouds-behandelingen worden hiermee bespaard, een besparing van aan- enafvoer, gebruik van machines en brandstoffen, tijd en CO².
Tevens ziet een kooi er hierdoor altijdonderhouden uit wat vervolgens zijnweerslag heeft op de gebruikers, dieop hun beurt weer verantwoord zullen omgaan met afval.

Drainbeton Algemene Omschrijving