Duurzaamheid

Duurzaamheid, Het thema waar een ieder over de hele wereld momenteel zeer terecht aandacht aan besteed.

Veel leveranciers verdedigen de door hen toegepaste materialen vanuit hun bedrijfsspecialiteit.

Door bevlogenheid en geloof in het eigen product ontstaat niet altijd een objectief beeld, veelal wordt een positief beeld geschetst van de toegepaste basismaterialen.

Veel wordt er gesproken over levensduur, het minimale onderhoud en het evt. hergebruik van toegepaste materialen terwijl over de impact op het milieu bij productie van materialen veelal niet wordt gesproken, cijfers worden vaak niet gegeven en of bronnen worden niet vermeld.

STEDON doet dat anders, zo wordt van uit de combinatie van, de gestelde levensduur, benodigde onderhoud, vandalisme bestendigheid en toepasbaarheid in de omgeving een basismateriaal gekozen met de minste nadelige gevolgen voor het milieu.

Zo gebruikt STEDON materialen als: Staal 37, staal 55, cortenstaal, roestvast staal 304 en 316, beton, Drainbeton, hout in een variatie aan soorten, bamboe en kunststof. Dit allemaal met een combinatie van verbindingstechnieken, zoals lassen mig, mag, tig en puntlassen maar ook schroeven, bouten, popnagel en lijmverbindingen. Ook worden verschillende oppervlaktebehandelingen toegepast zoals verzinken, poedercoaten, slijpen en polijsten.

Iedere product bestaande uit basismateriaal in combinatie met bewerkingen, verbindingen en oppervlaktebehandelingen leidt tot haar eigen Carbon Footprint.

Twee basismaterialen als voorbeeld. Staal versus Rvs.

STAAL.

Het produceren van 1 ton balkstaal veroorzaakt 480 ton Co2 uitstoot.

Staal wordt overal toegepast zowel binnen als buiten.

Na het verwerken vinden de benodigde oppervlaktebehandelingen zoals verzinken en of poedercoaten elk met meer of minder uitstoot.

Het terugsmelten van staal tot een nieuw product vindt plaats in het z.g. Convertorproces met een gemiddelde temperatuur van 1650 gr C per lading, het proces vindt voor het overgrote deel plaats in Nederland

RVS.

Het produceren van 1 ton Roestvaststaal levert gemiddeld 2200 ton Co2 uitstoot op.

Rvs 304 is een legering van staal, met 18% Chroom, en 8% Nikkel en s daardoor zwakmagnetisch. Rvs 304 wordt voornamelijk toegepast voor gebruik binnen, zoals bv. in keukens e.d. en levert iets minder uitstoot.

Rvs 316 is een legering van staal met 16%chroom, 10% Nikkel en 2% Molybdeen Rvs 316 is voor buitengebruik aanmerkelijk beter gezien de hogere bestendigheid tegen pekel, urinezuren en zoutgehaltes langs de kust bijvoorbeeld en levert iets meer uitstoot.

Na het verwerken vinden de benodigde oppervlaktebehandelingen plaats. Om roestvaststaal de uitstraling te geven zoals geslepen of gepolijst vind een schuurproces plaats in een variatie van groftes naar gelang het gewenste oppervlakteresultaat. Dit schuurproces produceert naast Co2 uitstoot ook nog een hoeveelheid fijnstof hetgeen wederom een belasting op het milieu betekend.

Het terugsmelten van Rvs. is een complexere materie dan gewoon staal, hiermee zijn vooral hogere temperaturen gemoeid zo is het smeltpunt van de Chroom ca. 1875 gr.C en Nikkel ca. 2600 gr. C. Voorts vindt het omsmelten van Rvs. op grote schaal plaats in China.

Resumé: het ene basis materiaal t.o.v. het andere geeft een aanzienlijk verschil in milieubelasting.

Terwijl de functie van het product beide materiaalsoorten toelaat vormt veelal de gewenste uitstraling uiteindelijk de basis voor de beslissing welk basismateriaal te kiezen.

Een tweede voorbeeld is de vergelijking tussen sportondergronden van Drainbeton versus Kunstgras.

De productie van Drainbeton en kunstgras veroorzaak per m ongeveer dezelfde hoeveelheid uitstoot.

Het onderhoud van kunstgras is aanmerkelijk intensiever ca. €8,-- per m per jaar als Drainbeton tegen ca. €3,50 per m per jaar.

KUNSTGRAS

Het in de openbare ruimte aangelegde kunstgras heeft met een jaarlijkse onderhoudspost van ca. €8,-- per m per jaar een levensduur van ca. 10 jaar. Na 10 jaar dient het oude, versleten kunstgras opgenomen en afgevoerd te worden, het dient ontdaan te worden van het vulmateriaal zoals bv. zand of rubbergranulaat om vervolgens te worden gerecycled. De onderbouw moet gerevitaliseerd worden om nieuw kunstgras te kunnen leggen voor de volgende ca. 10 jaar.

DRAINBETON.

Het in de openbare ruimte aangelegde Drainbeton heeft met een jaarlijkse onderhoudspost van ca. € 4,50 per m per jaar een levensduur van zeker 30 jaar.

De ingredinten waar uit een vloer van Drainbeton is samengesteld zijn allen natuurproducten, deze hoeven niet gerecycled te worden en kunnen dienen als fundering materiaal.

Resumé:ook hier geld dat het ene basismateriaal t.o.v. het andere aanmerkelijke verschillen laat zien, de functies zijn gelijk terwijl voor het een dan wel het ander materiaal wordt gekozen om een visuele of comfortabele reden.